Disclaimer

VolkerWessels Vastgoed spant zich in om op de website NoordelijkHavenhoofdScheveningen.nl juiste en actuele informatie weer te geven. Desondanks is het mogelijk dat deze gedeeltelijk onvolledig, onjuist of niet geheel actueel is. Alle informatie op deze website is louter informatief bedoeld. De informatie wordt regelmatig aangevuld en te allen tijde kunnen wijzigingen onmiddellijk en zonder kennisgeving worden aangebracht.

VolkerWessels Vastgoed kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Intellectuele eigendom

VolkerWessels Vastgoed behoudt alle rechten van de informatie op deze website. Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de informatie van deze website zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VolkerWessels Vastgoed te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken, ook niet via een eigen website.

Aansprakelijkheid

VolkerWessels Vastgoed, noch haar vertegenwoordigers, is of zijn aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit de informatie of het gebruik van deze website of andere daaraan gekoppelde websites. VolkerWessels Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid ten gevolge het gebruik van deze site, de informatie die op of middels deze site ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site -in welke vorm dan ook- elektronisch aan VolkerWessels wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze site beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze site.