Herontwikkeling

Het Noordelijk Havenhoofd in Scheveningen wordt door VolkerWessels Vastgoed herontwikkeld om ruimte te maken voor de maritieme en visverwerkende bedrijven in de haven en tevens om de Scheveningse boulevard als toeristische trekpleister te versterken.

Na jaren overleg en plannen maken is de herontwikkeling van het Noordelijk Havenhoofd te Scheveningen inmiddels in uitvoering gekomen. Er zal ruimte zijn voor nieuwe werkgelegenheid, nieuwe bedrijvigheid en ook nieuwe horeca en recreatie in het gebied. Hierdoor zal het noordelijk havenhoofd straks een aantrekkelijk anker zijn voor de visindustrie en de recreatie op de Boulevard. Daarbij staat “Scheveningen is Vis” centraal.

Samenwerking

De plannen voor de herontwikkeling van het Noordelijk Havenhoofd zijn geïnitieerd door het Viscluster, bestaande uit horecabedrijf Simonis, rederij AZ Fisheries en de visverwerkende bedrijven Plugge en Seafood Centre. In samenwerking met hen en de gemeente Den Haag is door VolkerWessels Vastgoed een haalbaarheidstudie verricht en zijn op basis daarvan afspraken gemaakt over uitwerking en realisatie van de plannen.

De plannen

De afzonderlijke deelplannen worden in fasen uitgewerkt en gerealiseerd. De totale ontwikkeling omvat ca. 65.000 m2 bruto vloeroppervlakte nieuwbouw en een complete herinrichting van het openbaar gebied. Ook de visveiling UFA heeft plannen om tegelijkertijd haar huisvesting te vernieuwen. Daarnaast vernieuwt de gemeente Den Haag op de kop van het havenhoofd de huisvesting van het havenkantoor en bediencentrale voor haar bruggen en tunnels.

Inmiddels is voor Inntel hotels het Marina Beach hotel met 226 kamers gerealiseerd, voor Seafood Centre en AZ Fisheries zijn bedrijfshallen opgeleverd en momenteel wordt gebouwd aan een nieuw boothuis voor de KNRM, een nieuw horecapand voor Simonis en is de parkeergarage met 840 parkeerplaatsen in uitvoering genomen.

De parkeergarage zal worden aangekleed met een nieuw duinlandschap en daar bovenop zullen meerdere paviljoens voor horeca, detailhandel en recreatie worden gerealiseerd. Nabij de ingang van de parkeergarage aan de Strandweg zal JM Snacks een nieuw horeca-paviljoen realiseren. Het nieuwe duin wordt straks een mooie ontmoetingsplek met uitzicht over boulevard en strand.

Tot slot zullen het plan Boulevard en de nieuwbouw voor AZ Fisheries en Simonis worden gerealiseerd.

Het plan Boulevard komt aan de Strandweg tussen het Inntel hotel en de parkeergarage en krijgt een plint met horeca en detailhandel en daarboven recreatie-appartementen. De nieuwbouwplannen van AZ Fisheries en Simonis komen aan het begin van de Visafslagweg en krijgen een plint met horeca, detailhandel, bedrijfsruimten en een  publiekscentrum. De bovenste verdieping hiervan zal rechtstreeks liggen aan de bovenkant van het duin. Boven deze plint komen 3 gebouwen met recreatie-appartementen.

Ook het gehele openbaar gebied op het Noordelijk Havenhoofd en het aansluitende deel van de Strandweg wordt opnieuw ingericht. De strandweg zal daarbij in stijl met de rest van de Boulevard worden aangelegd en het bestaande duin zal een natuurlijke vorm krijgen, waaronder de nieuwe parkeergarage verscholen zal zijn. De Visafslagweg krijgt een nieuw profiel afgestemd op de aanwezige bedrijvigheid en bezoek door toeristen aan het gebied.

De prognose is dat in 2026 alle plannen zullen zijn gerealiseerd.

Contactformulier

Waar kunnen wij u mee helpen?

Stel hieronder uw vraag en er wordt indien van toepassing contact met u opgenomen.