Herontwikkeling

Het Noordelijk Havenhoofd in Scheveningen wordt door VolkerWessels Vastgoed herontwikkeld om ruimte te maken voor de maritieme en visverwerkende bedrijven in de haven en tevens om de Scheveningse boulevard als toeristische trekpleister te versterken.

De realisatie van de plannen op het Noordelijk Havenhoofd wordt inmiddels zichtbaar. Er zal ruimte zijn voor nieuwe werkgelegenheid, nieuwe bedrijvigheid en ook nieuwe horeca en recreatie in het gebied. Hierdoor zal het noordelijk havenhoofd straks een aantrekkelijk anker zijn voor de visindustrie en de recreatie op de Boulevard. Daarbij staat “Scheveningen is Vis” centraal.

Samenwerking

De plannen voor de herontwikkeling van het Noordelijk Havenhoofd zijn geïnitieerd door het Viscluster, bestaande uit horecabedrijf Simonis, rederij AZ Fisheries en de visverwerkende bedrijven Plugge en Seafood Centre. In samenwerking met hen en de gemeente Den Haag is door VolkerWessels Vastgoed een haalbaarheidstudie verricht en zijn op basis daarvan afspraken gemaakt over uitwerking en realisatie van de plannen.

De plannen

De afzonderlijke deelplannen worden in fasen uitgewerkt en gerealiseerd. De totale ontwikkeling omvat ca. 65.000 m2 nieuwbouw en een complete herinrichting van het openbaar gebied. Daarnaast heeft de visveiling UFA plannen om haar huisvesting te vernieuwen en vernieuwt de gemeente Den Haag op de kop van het havenhoofd het havenkantoor en bediencentrale voor haar bruggen en tunnels.

De voortgang vordert gestaag en inmiddels is het Inntel Marina Beach hotel met 226 kamers al weer enige jaren in gebruik, zijn de nieuwe bedrijfshallen voor AZ Fisheries, Seafood Centre en Zeevisgroothandel Plugge opgeleverd en in gebruik genomen. Op de hoek met de Vissershavenweg is een nieuwe boothuis voor de KNRM en een nieuw horecapand voor Simonis gerealisereerd. En eind 2023 is aan de Strandweg een grote parkeergarage met 840 parkeerplaatsen door Q-park in gebruik genomen.

Bovenop de parkeergarage zal het plan Duinpaviljoens worden gerealiseerd met ruimte voor horeca, winkels, recreatie en kantoren. En naast de ingang van de parkeergarage zal JM Snacks een nieuw horeca-paviljoen bouwen. Daarna kan het duin op en tegen de parkeergarage weer worden aangebracht. Het nieuwe duin wordt straks een mooie ontmoetingsplek met uitzicht over boulevard en strand.

Aan de Strandweg tussen Inntel hotel en de parkeergarage wordt vervolgens nog het plan Boulevard gerealiseerd. Deze krijgt een plint met horeca en detailhandel en daarboven komen recreatie-appartementen. U kunt hier heerlijk in het weekend en tijdens de vakantie genieten van de haven en het strand. 

Tot slot zullen de plannen voor AZ Fisheries en Simonis worden gerealiseerd aan het begin van de Visafslagweg. Deze plannen krijgen aan de Visafslagweg een plint met horeca, detailhandel en , bedrijfsruimten en “op de verdieping” grenzend aan het duin een 2e plint met horeca en een publiekscentrum. Daarboven zullen recreatie-appartementen worden gerealiseerd.

Ook het gehele openbaar gebied op het Noordelijk Havenhoofd en het aansluitende deel van de Strandweg wordt opnieuw ingericht. De Sstrandweg zal daarbij in stijl met de rest van de Boulevard worden aangelegd en het bestaande duin zal een natuurlijke vorm krijgen, waaronder de nieuwe parkeergarage verscholen zal zijn. De Visafslagweg krijgt een nieuw profiel afgestemd op de aanwezige bedrijvigheid en bezoek door toeristen aan het gebied.

De uitvoering zal nog enige jaren duren. Het streven is om in 2028 de plannen te hebben gerealiseerd en het Noordelijk Havenhoofd een mooie nieuwe inrichting te hebben gegeven.

Contactformulier

Waar kunnen wij u mee helpen?

Stel hieronder uw vraag en er wordt indien van toepassing contact met u opgenomen.